Aksaray İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü
Hasan ERDEM
Encümen Müdür V.
 
        Encümen Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
 1. İl Genel Meclisi'nin toplanması ile ilgili ilan, gündem ve diğer bilgilerin süresi içinde ilgililere ve halka duyurulmasını sağlamak.
   
 2. Meclis toplantılarına ait gündem ve eklerinin divana düzenli bir şekilde sunulmasını sağlamak.
   
 3. Encümen Başkanı'nın emir ve gözetimi doğrultusunda Encümen gündemini yazmak ve Encümen üyelerine dağıtmak.
   
 4. Encümen kararlarını, varsa muhalefet şerhleriyle beraber Encümen, başkan ve üyelerine imzalatarak Encümen Karar Defterine kaydetmek.
   
 5. İl Encümeni aynı zamanda 2886 sayılı Kanuna göre ihale komisyonu olmasından dolayı, bu komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
   
 6. İl Genel Meclisi ve İl Encümeni üyelerinin ödenek ve yolluklarını hazırlamak.
   
 7. Belirli bir süre saklanması gereken işlemi bitmiş evrak için birim arşivi kurmak.
   
 8. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda yapmak.
   
 9. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki iş ve işlemleri yapmak.