GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI GÖREV TANIMI

 


Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yapmak,

 

İlçe Özel İdare Müdürleri ve Birim Müdürleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

 

İdarenin bankalardaki hesaplarını takip ederek,

 

değerlendirmeler yapmak ve Genel Sekreter adına tüm iş ve işlemlerin

 

düzenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmakla görevlidir.

 

(Hukuk Müşavirliği kadrosuna atama işlemleri yapılıncaya kadar hukuk bürosu,

 

hukuk müşavirliği ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak.)

 

 
 
 

 

Ramazan ALTUNDAĞ

Genel Sekreter