GENEL SEKRETER GÖREV TANIMI

 

İl Özel İdaresi Hizmetlerini Vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine,

 

İl Genel Meclisi ve İl Encümeni kararlarına, İl Özel İdaresinin amaç ve politikalarına,

 

stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür.

 

Bu amaçla; İl Özel İdaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

 

Genel Sekreter, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Vali’ye karşı sorumludur.

 

 

Bağlı Birimler,
 

1- Genel Sekreter Yardımcılığı

2- Hukuk Müşavirliği

3- İlçe Özel İdareleri

4- Müdürlükler,

a) Mali Hizmetler Müdürlüğü

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

c) Encümen Müdürlüğü

d) Destek Hizmetleri Müdürlüğü

e) Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

f) İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

g) Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

h) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

ı) Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

 
 
 

 

Ramazan ALTUNDAĞ

Genel Sekreter