Gülağaç İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Mehmet GÜRLEK
Gülağaç İlçe Özel İdare Müdürü
 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35 inci maddesine göre ilçelerde Özel İdare işlemlerini yürütmek amacıyla İlçe Özel İdare teşkilatının oluşması öngörülmüş olup, Kaymakama bağlı olarak iş yürütümünü organize etmek ve İl Özel İdaresi bütçesinden ilçesi için ayrılan ödeneğin yasa ve mevzuata uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. 
İlçe Özel İdarelerinin Görevleri:
 1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda gerekli hizmetleri yürütmek.
   
 2. 5018 sayılı kanun gereği muhasebe yetkilisi görevini yürütmek.
   
 3. 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince tahakkuk ettirilen para cezaları, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu gereğince verilen para cezalarının tahsili.
   
 4. İl Özel İdaresinin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor v.b. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birimlere göndermek.
   
 5. İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak.
   
 6. Amirlerinin ve mevzuatın verdiği diğer görevleri yapmak.