HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV TANIMI

 

Genel Sekretere bağlı olarak görev yapar.Aksaray İl Özel İdaresinin ve bağlı birimlerinin hukuki danışmanlığı ve idareyle ilgili tüm davaların takibinden sorumludur.

 

a) İdarenin bağlı birimleri tarafından iletilen hukuki konularda görüş vermek.

b) İdareye ait her türlü hukuk ve ceza davaları ile icra işlemlerini ait olduğu yargı organı ve dairelerde ikame ve takip etmek.

c) İdare ve bağlı birimlerin ihale kanunları ve ihale sözleşme tasarıları ile ilgili inceleme yapmak ve görüş bildirmek.

d) Her türlü yargı organı, hakim ve icra daireleri ile noterler tarafından İl Özel İdaresine izafeten İl Özel İdaresi Tüzel Kişiliğine yapılan tebligatları kabul ve gereğini yerine getirmek.

e) Sendika ile toplu iş sözleşmeleri görüşmelerine katılmak.

f) Vali, Genel Sekreter ve mevzuatın verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak.

g) Birimin faaliyet ve hizmet alanı ile ilgili, stratejik plan doğrultusunda aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak ve ilgili makama sunmak.

 
 
 

 

Ramazan ALTUNDAĞ

Genel Sekreter