Aksaray İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliği
 
        Hukuk Müşavirliği Genel Sekretere bağlı olarak görev yapar. Aksaray İl Özel İdaresinin hukuki  danışmanlığı ve Kurum ile ilgili tüm davaların takibi bu birim tarafından yürütülür.
Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
 1. İdari birimler tarafımdan iletilen hukuki konularda görüş bildirmek,
   
 2. İdarenin her türlü davaları ile icra işlemlerini takip etmek,
   
 3. İdare ve bağlı birimlerin ihale mevzuatları ve ihale sözleşme tasarıları ile ilgili inceleme yapmak ve görüş bildirmek,
   
 4. Her türlü yargı organı ve icra daireleri ile noterler tarafından İl Özel İdaresine yapılan tebligatları kabul ile gereğini yerine getirmek,
   
 5. İdare adına toplu iş sözleşmeleri görüşmelerine katılmak,
   
 6. Amirlerin verdiği diğer iş ve işlemleri yapmak,
   
 7. Faaliyet ve hizmet alını ile ilgili stratejik plan doğrultusunda aylık ve yıllık raporları hazırlamak ve ilgili makama sunmak.