T.C.
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
 
TOPLANTI DÖNEMİ        : 15. Dönem 2018 Haziran Ayı Olağanüstü Toplantısı
TOPLANTI TARİHİ           : 12 Haziran 2018
TOPLANTI SAATİ             : 13.30
TOPLANTI YERİ               : İl Genel Meclisi Toplantı Salonu
 
G Ü N D E M
 
 
Madde
1
Yoklama ve Açılış
Madde
2
Valilik Makamı tarafından havale edilen İl Özel İdaresinin (Yol ve Ulaşım Müdürlüğü) 07.06.2018 tarihli ve 4355 sayılı yazıları ile Köy Yolları Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yol Yapım işlerinde ihtiyaç duyulacak ödeneğin 2018 mali yılı bütçesinden karşılanması, karşılanamaması halinde, Valiliğimizce 14.000.000,00.-TL iç borçlanma yapmak için Genel Sekretere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
Madde
3
Kapanış
 
Muammer TÜZÜN
       07.06.2018
 
                                                                                            İl Genel Meclis Başkanı