Aksaray İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Eyyüp İLBEY
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
        
        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
 1. Sivil Savunma Hizmetlerini yürütmek.
   
 2. BİMER, basın, halkla ilişkiler ve tanıtım hizmetlerini yürütmek.
   
 3. Bilgi işlem ve haberleşme ile ilgili işleri yapmak veya yaptırmak.
   
 4. Sosyal tesis, kültür evi, konut, lojmanlar vb. ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
   
 5. Kurumun temizlik, güvenlik ve bahçe ile ilgili hizmetlerini yürütmek.
   
 6. Kültürel değerlerin tanıtımının yapılmasına katkı sağlamak.
   
 7. Gençlik Spor, Kültür Turizm, Aile ve Sosyal Politikalarla, ilgili diğer kurumlara destek olmak.
   
 8. Kurumun; sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik, park, kütüphane, kültür, turizm ve sosyal hizmetlerle, yaşlılara, kadınlara, gençlere, çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlere gönüllü katılıma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, çalışma yönergesini hazırlamak,
   
 9. Belirli bir süre saklanması gereken işlemi bitmiş evrak için birim arşivi kuımak.
   
 10. İl halkının müşterek ihtiyaçları olan sağlık ve eğitim alanları ile sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda insan kaynağını geliştirmek, bu amaçla düzenlenecek etkinliklere katkı sağlamak.
   
 11. İdarenin görev alanı içinde bulunan konularda yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası düzeylerde çok yönlü ilişkiler geliştirmek.
   
 12. Mikro kredi ve Metip ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
   
 13. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
   
 14. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.