KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

a) Kültürel değerlerimizin bir araya geldiği kitap, fikir ürünleri ve diğer bilgi kaynaklarından serbestçe her yaşta, her seviyede ve her meslekten okuyucunun çeşitli konulardaki basılı eserlerden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlayarak İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak;

b) İlimizin kültürel gelişmeyi sağlamak, okumayı sevdirmek, İlimizin ilim ve irfan zevkini artırmak, halkın fikir yaşama seviyesinin geliştirilmesine imkan sağlamak maksadı ile kültürel sohbetler düzenlemek.

c) Her türden düşünce, sanat, genel kültür, kaynak ürünleri koleksiyonu yaparak, paylaşılmasını, aktarılmasını sağlamak, yeni çıkan kütüphaneye uygun eserleri Halk Kütüphaneleri yönetmenliğine göre yayın ve inceleme komisyonunca seçerek, 4734 sayılı kanuna göre mal alım ihaleleri uygulama yönetmenliğine uygun olarak satın alınarak halkın hizmetine sunmak.

d) Hizmet verilen yöre halkına bilgi edindirmek, kendilerini eğitmek, kendilerini eğitmek ve boş zamanları değerlendirmek için gerekli kütüphane hizmetlerini vermek, okumayı sevdirmek.

e) Çeşitli kurum, kuruluş, grup ve sivil toplum örgütlerinin kültürel çalışmalarını desteklemek.

f) Çocuklara yönelik bilgi kaynakları bulundurmak, hizmetler vermek ve kaynaklardan faydalanmasını sağlamak.

g) İnternetten eğitim maksatlı faydalanmayı sağlamak.

h) Hayır sever vatandaşların toplu olarak kitap hibesini (yeni kitap alımı veya özel kütüphanelerdeki yıpranmış kitapların) sağlamak.

i) Kitap okumayı sevdirmek amacıyla ulaşabildiğimiz yazarlara imza günleri ve söyleyişiler düzenlemek.

j) Satın alınan ve hibe edilen kitapların kayıtlarını tutmak yıpranan kitapların değişimini kanun ve yönetmenliğe uygun olarak yapmak.

k) İl Genel Meclisinin veya Encümeni karalarıyla uygun görülen birimle ilgili işleri yapmak.

l) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikleri diğer görevleri yerine getirmek.

 
 
 

 

Ramazan ALTUNDAĞ

Genel Sekreter