Aksaray İl Özel İdaresi Kütüphane Müdürlüğü
Mehmet BEKTAŞ
Kütüphane Müdürü
 
        Kütüphane Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
 1. Her yaşta, her seviyede ve her meslekten okuyucunun çeşitli konularda basılı eserlerden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlayarak, İlimizin sosyal,  kültürel ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak,
   
 2. İlimizin kültürel gelişmesine katkı sağlamak maksadı ile kültürel sohbetler düzenlemek,
   
 3. Halk Kütüphaneleri Yönetmenliği gereği, komisyon tarafından seçilen kitaplar ile yeni çıkan ve kütüphaneye uygun olan eserleri mevzuata uygun olarak satın almak ve halkın hizmetine sunmak.
   
 4. Hizmet verilen yöre halkını eğitmek, bilgilendirmek ve boş zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak için gerekli kütüphane hizmetlerini vermek, okumayı sevdirmek amaçlı çalışmalar yapmak.
   
 5. Çeşitli kurum, kuruluş, grup ve sivil toplum örgütlerinin, yerel, kültürel ve bireysel çalışmalarını desteklemek.
   
 6. Çocuklara yönelik bilgi kaynakları bulundurmak, hizmetler vermek ve kaynaklardan faydalanmasını sağlamak.
   
 7. İnternetten eğitim maksatlı faydalanmayı sağlamak.
   
 8. Vatandaşlar tarafından yapılan toplu kitap hibelerini kabul etmek.
   
 9. Okumayı sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla ulaşabilen yazarları ile imza günleri ve söyleşiler düzenlemek.
   
 10. Satın alınan ve hibe edilen kitapların kayıtlarını tutmak ve yıpranan kitapların düşüm iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak yapmak.
   
 11. Belirli bir süre saklanması gereken işlemi bitmiş evrak için birim arşivi kurmak.
   
 12. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları,  stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
   
 13. Amirlerin verdiği benzer iş ve işlemleri yerine getirmek,