Merkez İlçe Sağlık Kasabası Taşınmaz Satışı
15-16 Kasım 2017 tarihlerindeki ihale iptal olmuştur. İhale Ecümenin belirleyeceği ileri bir tarihte yapılacaktır