MİSYONUMUZ

  Aksaray İl Özel İdaresi misyonu geçmişte, İl özel İdaresi Kanunu  ve diğer kanunlarla verilen görevleri demokratik, çağdaş, katılımcı, şeffaf, sürekli ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile kıt olan kaynakların hizmet öncelikleri dikkate alınarak, etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde İl halkının yerel müşterek ihtiyaçlarının kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmektir.