YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI
 
a)Devlet ve İl yolları ağı dışında kalan köylerin ve diğer yerleşim birimlerinin ulaşımını sağlayan köy yolları ağında bulunan yollar ve köyiçi yollarının tesviye, onarım, greyderli
ve malzemeli bakım, stabilize kaplama, asfalt kaplama ve gerektiğinde beton-kilitli parke  kaplamalarını yapmak veya yaptırmak.
b) Köy yolları ağında bulunan ve köy içi yollar dahil tüm yolların sanat yapılarını ve köprülerini yapmak veya yaptırmak.
c)Asfaltı yapılmış olan köy yollarının asfalt yamalarını yapmak veya yaptırmak.
d) Malzeme ocaklarının işletilmesi ve korunmasını sağlamak.
e) Kardan dolayı kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak veya açtırmak.
f) Köy yolları ağında bulunan yolların, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, trafik işaret levhalarını yapmak veya yaptırmak.
g) Köy ve bağlı mahallelerin isim levhalarını yapmak veya yaptırmak.
h) Programınlı işlerin, keşif (yaklaşık maliyet), ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul, ve idari işleri yürütmek ve kesin hesaplarınıyapmak veya yaptırmak.
i) Birimle ilgili protokollü işleri yapmak.
j) Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyetleri raporları hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak.
k) Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık çalışma proğramları stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
l) Birimin faaliyet alanı ile ilgili programlarının yılı içerisinde tamamlanabilmesi için gerekli denetim ve çalışmaları yapmak.
m) İl Genel Meclisi veya İl Encümeni kararlarıyla uygun görülen Birimle ilgili işleri yapmak.
n)Master planına göre I.derecede öncelikli olanların gerekli olması durumunda I.kat ve II.kat asfalt kaplamalarını yapmak,
yol üzerine köprü, menfez gibi sanat yapılarını yapmak veya yaptırmak.
o) Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
p) Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak.
q) İlçelerde bulunan bakımevlerinin kontrol ve denetimini yapmak.
r) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.
 
 
 
 

 

Ramazan ALTUNDAĞ

Genel Sekreter