13.04.2008 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Etik davranış ilkeleri ile Başvuru Usul Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29.maddesi gereğince Etik Komisyonumuz kurulmuştur. Buna göre;

Etik Komisyonu
 

ADI SOYADI ÜNVANI GÖREVİ

 

1-Yılmaz ALTINSOY Genel Sekreter Yardımcısı  Başkan

2-Kenan ÇELİK Mali Hiz.Müdürü Üye

3-Hatice OZLAZ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü  Üye

 

Etik Komisyonunun Amacı ;

 

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Etik Komisyonu Yönetmeliğini ayrıntılı görmek için tıklayınız.

 
 
 

 

Ramazan ALTUNDAĞ

Genel Sekreter