Aksaray İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Mustafa YALVAÇ
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür V.
 
        Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
 1. Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, yol ağını tespit etmek, hizmet ağında bulunan yolların alt yapı-üst yapı, köprü, sanat yapıları vb. yapıların projelerini hazırlayarak, bunları projelerine uygun olarak yapmak veya yaptırmak.
   
 2. Asfaltı yapılmış olan köy yollarının asfalt bakımlarını yapmak veya yaptırmak.
   
 3. Kurumuzca     kullanılan      Malzeme       ocaklarının    işletilmesi     için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden gerekli geçici veya sürekli ruhsatın alınmasını sağlamak.
   
 4. Kardan dolayı kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak veya açtırmak.
   
 5. Köy yollan ağında bulunan yolların, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, trafik işaret levhalarını ve yol çizgilerini yapmak veya yaptırmak.
   
 6. Köy isim, kın ve yön levhalarını yapmak veya yaptırmak.
   
 7. Programlı işlerin, keşif (yaklaşık maliyet), ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul, ve idari işleri yürütmek ve kesin hesaplarını yapmak.
   
 8. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık çalışma programları stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
   
 9. İdaremizde bulunan sıcak asfalt planetin çalışmasını sağlamak için gerekli her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
   
 10. İl Özel İdaresi ve KÖYDES (Köydes Bürosu ile Birlikte) Programındaki, Müdürlüğü ilgilendiren işlerin, keşif, yaklaşık maliyet, ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul ve idari iş ve işlemleri yürütmek ve kesin hesaplarını yapmak veya yaptırmak.
   
 11. Belirli bir süre saklanması gereken işlemi bitmiş evrak için Birim Arşivi kurmak.
   
 12. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.